„Мозайка от знаменити съвременни романи” – София Юрукова

София Юрукова (24.01.1881-19.10.1918) е основателка на издателската поредица „Мозайка от знаменити съвременни романи”.

Continue reading „„Мозайка от знаменити съвременни романи” – София Юрукова“

Advertisements

„Златни зърна” – Славчо Атанасов

Славчо Атанасов (31.10.1906 г. – 08.10.1995 г.) е издател и преводач, утвърдил името си с библиотека „Златни зърна”.

Continue reading „„Златни зърна” – Славчо Атанасов“

„Библиотека за самообразование” – „Стоян Атанасов“

Стоян Атанасов (06.07.1881 г. – 03.10.1964 г.) е издател с трайно и продуктивно присъствие в книжовния живот на България през първата половина на ХХ в.

Continue reading „„Библиотека за самообразование” – „Стоян Атанасов““

„Библиотека Галактика“ – „Георги Бакалов“

Поредица „Библиотека Галактика“ е поредица книги, реализирана от варненското издателство „Георги Бакалов“. Издаването на поредицата започва през 1979 г. Началото е поставено от Милан Асадуров, който създава концепцията на поредицата и доставя от САЩ около 500 книги по списък. Те са задържани няколко месеца от ДС, но все пак накрая повечето са освободени, защото Асадуров доказва, че са превеждани и издавани в СССР. Службите не знаят, че цялата редакция на московското издателство „Млада гвардия“ е уволнена през есента на 1968 г. заради издаваната „идеологическа диверсия“.

Continue reading „„Библиотека Галактика“ – „Георги Бакалов““

„Панорама” – „Народна култура”

„Панорама” е библиотека на издателство „Народна култура”.
Художествен оформител на библиотеката е Владимир Паскалев.

Continue reading „„Панорама” – „Народна култура”“

Издателска серия

Издателската серия (лат. series – редица, верига) е поредица от самостоятелни издания (книги или брошури), обединени от:
1. общ замисъл;
2. родство на тематиката
3. или читателското предназначение;
4. единно название
5. и еднотипно (едностилно) оформление.

Continue reading „Издателска серия“